DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO THƯ TÍN QUA HỆ THỐNG FEDEX


  Họ và tên:          
  Địa chỉ 1:           (Địa chỉ PO Box không được chấp nhận)
  Địa chỉ 2:          
  Thành phố:          
  Bang:                Mã Zipcode:          
Địa chỉ email:           (Để gửi thông báo về đăng ký của Quý vị)
Số điện thoại:           (Để gửi thông báo về đăng ký của Quý vị)
 

Lựa chọn dịch vụ:          Dịch vụ FedEx trong 24h ngày thường
 Dịch vụ FedEx trong 24h ngày cuối tuần
 

Mục đích gửi hồ sơ:          Để xin cấp Hộ chiếu Việt Nam
 Hợp pháp hóa, chứng thực văn bản
 Lý lịch tư pháp
 Đăng ký công dân
 Để xin thị thực, đề nghị truy cập   Click here
 Để xin visa 5 năm, đề nghị truy cập   Click here
 Khác (cụ thể)  
 
  contact

Embassy of Vietnam

1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036

Tel: (202)

Consular emergency:      - (202)

                                               

Fax: (202) 861-0917

info@vietnamembassy.us (for general information)

postservice@vietnamembassy.us (for consular affairs)

 

;