DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO THƯ TÍN QUA HỆ THỐNG FEDEX


  Họ và tên:          
  Địa chỉ 1:           (Địa chỉ PO Box không được chấp nhận)
  Địa chỉ 2:          
  Thành phố:          
  Bang:                Mã Zipcode:          
Địa chỉ email:           (Để gửi thông báo về đăng ký của Quý vị)
Số điện thoại:           (Để gửi thông báo về đăng ký của Quý vị)
 

Lựa chọn dịch vụ:          Dịch vụ trong vòng 24 giờ
 Dịch vụ trong vòng 72 giờ
 

Mục đích gửi hồ sơ:          Để xin cấp Hộ chiếu Việt Nam
 Hợp pháp hóa, chứng thực văn bản
 Để xin thị thực, đề nghị truy cập   Click here
 Để xin visa 5 năm, đề nghị truy cập   Click here
 Khác (cụ thể)  
 
  contact

Embassy of Vietnam

1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036

Tel: (202)

Consular emergency:      - (202)

                                               

Fax: (202) 861-0917

info@vietnamembassy.us (for general information)

postservice@vietnamembassy.us (for consular affairs)

 

;